vSL - virtuaalinen spanieliliitto

Pöytäkirjojen ja tulospalvelun käytöstä luovuttiin ja vesityökokeen arviointiin tuli muutos 1.12.2015 alkaen. Vain hyväksytyllä tuloksella, vähintään 4p, voi osallistua maalintukokeisiin. Jatkossa koirien osallistumisoikeus tarkistetaan niiden omalta sivulta.

Luokat

SPA eli spanieleiden taipumuskoe

Koiralla tulee olla hyväksytysti suoritettu taipumuskoe, jotta se voi osallistua alla mainittuihin kokeisiin. Taipumuskokeen tarkoitus on todeta, onko koiralla riittävät rodunomaiset käyttöominaisuudet, ja onko sen luonne ja käytös rodulleen tyypillinen. Kokeessa arvioitavia ominaisuuksia ovat sosiaalinen käyttäytyminen, haku ja laukauksensieto, jäljestys, vesityö, tottelevaisuus sekä yhteistyö ja yleisvaikutelma.

 • Ei jaeta pisteitä

 • Taipumuskokeen arvostelu suoritetaan hyväksytty (SPA1)/hylätty (SPA0) -periaatteella, eikä koiria sijoiteta paremmuusjärjestykseen

 • Hyväksytyn tuloksen saatuaan koiralla on oikeus osallistua SPVE-luokkaan

 • Aikaisemmin jokaiselle koiralle annettiin pöytäkirja. Poistunut käytöstä 1.12.2015

 • Omistaja voi halutessaan lisätä pöytäkirjan koiran sivulle, mutta se ei ole pakollista.

SPVE eli spanieleiden vesityökoe

Vesityökokeessa arvostellaan koiran kykyä löytää ja noutaa riistaa uimalla vedestä vesikasvillisuuden seasta. Koiran tulee luovuttaa lintu ohjaajalle etukäteen osoitetussa paikassa. Koiran annetaan työskennellä niin kauan, kuin tuomari katsoo sen työskentelyn olevan mielekästä.

 • Vesityökokeisiin saavat osallistua vain koirat, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti spanielien taipumuskokeen

 • Vesityökokeessa koiran suoritus arvioidaan pistein 1-5, ja siihen kuuluu vain yksi osasuoritus

 • Hyväksytty 5-4p. ja hylätty alle 4p.

 • Hyväksytyn tuloksen saatuaan koiralla on oikeus osallistua SPME AVO -luokkaan.

SPME eli spanieleiden maalintukoe

Maalintukokeessa arvioitavat suoritukset ovat haku, ylösajokyky, saaliin tai haavoittuneen riistan löytökyky, saaliin nouto ja luovutus, vesityöskentely, tottelevaisuus ja yhteistoiminta sekä kokonaisvaikutelma.

 • Spanielien maalintukokeisiin saavat osallistua kaikki koirat, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet spanielien taipumuskokeen, ja joilla on hyväksytty tulos vesityökokeesta

 • Maalintukokeissa on kaksi luokkaa, avoin luokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI)

 • Koira voi saada I-, II- tai III-palkinnon pisteiden mukaan

 • Mikäli koiran pisteet eivät riitä mihinkään palkintosijaan, se hylätään

 • Aikaisemmin jokaiselle koiralle annettiin pöytäkirja. (Poistunut käytöstä 1.12.2015)

 • Omistaja voi halutessaan lisätä pöytäkirjan koiran sivulle, mutta se ei ole pakollista.

 • (Kohdan 5. vesityöskentely pisteet tulevat suoraan koiran erillisestä vesityökokeesta)

Valioituminen ja luokkasiirrot

Hyväksytty taipumuskoe > hyväksytty vesityö > SPME AVO1-tulos > SPME VOI1-tulos > vSPVA

Koiran tulee siis aivan ensimmäisenä päästä taipumuskoe hyväksytysti läpi, jonka jälkeen sen tulee hankkia hyväksytty tulos vesityökokeesta. Tämän jälkeen koira voi aloittaa kilpailemisen varsinaisissa maalintukokeissa, joista koira voi valioitua. Koira siirtyy voittajaluokkaan saatuaan yhden (1) I -palkinnon avoimesta luokasta. Kun koira on saanut yhden (1) I -palkinnon voittajaluokasta, se voi hakea käyttövalionarvoa.

Rodut ja rotukoodit

Vain näillä roduilla on osallistumisoikeus spanielikokeisiin. Rotukoodeja, jotka ovat rodun nimen perässä, käytetään osallistumiskaavakkeessa.

 • amerikancockerspanieli (amecoc)

 • amerikanvesispanieli (amvspa)

 • barbet (barbet)

 • clumberinspanieli (cluspa)

 • cockerspanieli (cocspa)

 • englanninspringerspanieli (engspa)

 • espanjanvesikoira (esv)

 • fieldspanieli (fiespa)

 • irlanninvesispanieli (irvspa)

 • kooikerhondje (koohon)

 • lagotto romagnolo (lr)

 • portugalinvesikoira (pv)

 • sussexinspanieli (susspa)

 • walesinspringerspanieli (walspa)

 • wetterhoun (wetter)

 • viiriäiskoira (viiriä)

Huom! Huomaathan, että kyseessä on virtuaalikoirien harrastustoiminta, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän tai oikeiden koirien koe- ja harrastustoiminnan kanssa. Lue lisää virtuaalikoiratoiminnasta tältä sivulta.
Yläkuva © Pixabay
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!